db.Skip to content
Свежини /

Клик ит, бейби


Имаме нови „кликащи“ сламки! Вече можете да се насладите на Фибела WAVE, като поглъщате млекцето през страхотна нова сламка. Не се искат особени умения, но трябва да знаете тайната: разгъвате сламката до момента, в който се чуе „клик“. Тогава вече започвате да пиете. Хайде :)


Назад